VISA DU LỊCH ÚC

THỦ TỤC XIN VISA DU LỊCH ÚC THÔNG TIN HỒ SƠ BAO GỒM: 1/ Hồ sơ cá nhân bắt buộc phải có Hộ chiếu gốc còn hạn trên 6 tháng Hộ chiếu sao y công chứng những trang có mộc Chứng minh nhân dân sao y công chứng 1 hình 4×6 nền trắng Sổ hộ […]