Công Nhân Nông Trại – Định Cư Canada – Farmer

Công Nhân Nông Trại – Định Cư Canada Công nhân nông trại tổng hợp (NOC 85101 – Lao động thu hoạch) x 2 vị trí Địa điểm: Swift current (cách Saskatoon 2 giờ và 30 phút lái xe) Các công nhân thu hoạch và liên quan hỗ trợ các công nhân nông trại khác trong […]