Job Approval Letter – Canada

 

Job Approval Letter của Tỉnh bang (JAL) – là Công việc được chấp nhận cho Đề cử (Nominee) của Tỉnh bang SINP (Saskatchewan Immigration Nominee Program).

Quy trình Job Approval Letter

Bước 1: Sau khi điền tên ứng viên vào JAL, cùng với hồ sơ cá nhân và chứng chỉ Ielts 4 trở lên (tùy công việc), hồ sơ sẽ được nộp lên Tỉnh bang để xin Nominee, tức Thư Đề Cử của Tỉnh bang – Quá trình này khoảng 1-2 tháng.

Bước 2: Sau khi có Nominee, hồ sơ được nộp lên Sở Di trú để xin PR. Song song đó sẽ xin Work Permit Visa để khách hàng sang Canada làm việc.

Bên dưới là 2 khách hàng của GTR Worldwide VN vừa nhận Job Approval Letter.

Job Approval Letter – Vị trí Restaurant Manager

Job Approval Letter
Job Approval Letter

Job Approval Letter – Vị trí Media Relations Officer

Job Approval Letter
Job Approval Letter