Visa du lịch Anh từ HCM

Visa du lịch Anh từ HCM HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH ANH gồm:     1.    Tờ khai xin visa tour Anh (điền trực tuyến); 2.    01 ảnh 3,5 x 4,5 cm (chụp trong vòng 6 tháng), phông nền trắng, mắt nhìn thẳng 3.    Hộ chiếu gốc có chữ ký (còn hạn trên 6 tháng) và […]