Đại Diện Di Trú (RCIC) CANADA

 

Đại diện di trú (RCIC) là một chuyên gia về di trú được cấp phép và có thẩm quyền để cung cấp tư vấn và hướng dẫn về quy trình di trú cho người nộp đơn. RCIC là chữ viết tắt của “Regulated Canadian Immigration Consultant”, có nghĩa là Chuyên viên di trú Canada được quy định và giám sát bởi Tòa án Liên bang Canada.

RCIC có nhiệm vụ giúp đỡ người nộp đơn trên đường đi đến việc nhập cư vào Canada. Các nhiệm vụ bao gồm đưa ra lời khuyên về chương trình di trú phù hợp nhất, hướng dẫn về các thủ tục đăng ký, giúp đỡ trong việc hoàn thành hồ sơ đầy đủ và chính xác, giải đáp các câu hỏi về quy trình và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Để trở thành RCIC, các chuyên viên di trú phải đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn và đạt được chứng chỉ từ Hội đồng Kiểm soát di trú Canada (ICCRC), tổ chức được ủy quyền bởi Chính phủ Canada để quản lý và giám sát các chuyên viên di trú.

đại diện di trú (RCIC)
đại diện di trú (RCIC)