Thẻ thường trú nhân Ireland (Visa Stamp 4) là gì?

Thẻ thường trú nhân Ireland (Visa Stamp 4) là gì? Thẻ thường trú Ireland (Visa Stamp 4) là thẻ dành cho các nhà đầu tư ngoài Liên minh châu Âu (EU). Thẻ này mang đến quyền cư trú lâu dài tại Ireland cho cả gia đình. Người sở hữu Visa Stamp 4 được sinh sống, […]